geri<<
Secudex
Toz Form
Geniş spektrumlu ve çok amaçlı kullanıma uygun.
 
Peroxygen sistemle çalışır, çeşme suyu ile sulandırılabilir.
 
Kritik alan dezenfeksiyonunda rahatlıkla kullanılabilir, uygulama esnasında ve sonrasında insan sağlığına zarar vermez.
 
Tüm yüzeyler, yerler, hava dezenfeksiyonunda ve laboratuarlarda, yoğun bakımlarda, diyaliz merkezlerinde, otoklava gönderilmeyen veya acil işlemler için gerekli alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunda kullanılabilir.
 
Kısa sürede etkin dezenfeksiyon ve sterilizasyon sağlar.
Sprey yüzey dezenfektanı olarak ta kullanılabilir.
Solüsyonumuz kendi içinde aktifliğini ölçebilme özelliğindedir.
Yüksek düzey dezenfeksiyonu sağlar ve bilinen bütün mikroorganizmalara (virüslere, bakterilere, (TB dahil) funguslara, kuf ve sporlara) karşı etkilidir.
 
Seyreltilmiş dezenfektan, alet veya ekipmanlarda organik kirlenmeye sebep olan vücut sıvı atıklarını (kan, kusmuk, idrar v.s.) çözerek ön temizleme yapar.
Kullanıma hazır hale geldikten sonra en az 7 gün stabil ve etkin kalır.
 
 
  (C) Copyright 2010 Senamed Tıbbi Kimyasallar Designed By aLTaY üLGeN